Reanimatie

Als elke seconde telt…

De Automatische Externe Defibrilator (AED)

In de hulpverlening wordt tegenwoordig sterk de nadruk gelegd op onmiddellijke alarmering, gevold door het snel starten met reanimatie, vroegtijdig defibrileren en snelle geavanceerde hart-hulp.

De bediening is zo eenvoudig dat in principe elke geoefende eerstehulp verlener hem kan bedienen. In de praktijk blijkt dat het bedieningsgemak het maken van een levensbedreigende fout volledig uit- sluit. Cijfers wijzen uit dat is het vaak gelukt is om de tijd tussen de collaps en het toedienen van de defibrilatieschok aanzienlijk te verkorten.

Het resultaat is spectaculair: 70 % stijging van de overlevingskans!

Aantrekkelijk RTC leden tarief: reanimatie cursus: € 95,- per persoon!

(inclusief: koek bij de koffie) excl. BTW

Bovenstaande aanbieding geldt voor locatie Hardenberg en Nieuwleusen. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, graag bij opgave vermelden dat u RTC-Lid bent. 

Opleiding is en blijft essentieel

Het werken met een AED lijkt heel eenvoudig. Dat is het ook. Toch is het essentieel dat de hulpverlener na een basisopleiding van één dagdeel, regelmatig, dat wil zeggen ongeveer eens per jaar, wordt getraind in het toepassen van defibrilatie binnen het reanimatieprotocol. Belangrijk is daarbij dat er getraind wordt met een trainingsunit waarbij verschillende situaties en problemen kunnen worden gesimuleerd. Alleen dan kan er in alle omstandigheden op een veilige en effectieve manier met een AED worden gewerkt.

 Lesprogramma:

In een 3 uurs uurs lesprogramma worden de BHV-ers (bij)geschoold in het leren verlenen van eerste hulp, een beginnende brand te blussen, het ontruimen van het pand en het melden van een calamiteit naar de hulpdiensten:

 • Bewustzijnsstoornissen;
 • Ademhalingsstoornissen;
 • Hartreanimatie;
 • Stabiele zijligging;
 • Circulatiestoornissen;
 • Gebruik van AED.

Waarom BHV bouw/bouw-gerelateerd bij `t WEB en RTC?

 • Cursus overdag of op avonden
 • Herkenbare lesstof
 • Aantrekkelijk all-in tarief voor RTC-Lid bedrijven
 • Oefenen van bouw scenario’s
 • Lesprogramma afgestemd op bouw risico’s
 • Gezamenlijk met collega bouwbedrijven
 • Locatie RTC Hardenberg of Nieuwleusen
 • Reminder voor herhaal trainingen

Data en locaties:

De opleidingen worden aangeboden op de locaties van RTC te Hardenberg en Nieuwleusen. Ook kan er gebruik gemaakt worden van het trainingsaanbod van `t WEB in Hoogeveen.

Aantrekkelijk RTC leden tarief: reanimatie cursus: € 95,- per persoon!

(inclusief: koek bij de koffie) excl. BTW

Cursusdata op aanvraag.